Vi besvarer enkle spørsmål innenfor våre rettsområder kostnadsfritt.

En gjennomgang av saken med vurdering koster fra NOK 2.500,- inkludert mva med mindre den er omfattende eller reiser særlig vanskelige rettslige spørsmål. Det innebærer ofte vurdering av hvilke muligheter man har i saken, samt et anslag over kostnadene ved å følge opp saken.

Direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyr til det offentlige kommer også i tillegg. Det er her viktig å være klar over at de kostnader klienten legger ut for ikke belastes med moms, mens de utlegg advokatfirmaet legger ut for tillegges moms samt et 5 % påslag for å dekke firmaets kostnader ved utlegget.

Dersom du har krav på fri rettshjelp vil salæret bli behandlet samsvarende med den offentlige salærsats.

Forbrukerklienter kan i tillegg ha krav på forsikringsdekning under villa eller innboforsikring for en rekke tvisteforhold tilknyttet sin bolig. Dette innebærer at forsikringsselskapet vil dekke nødvendige kostnader mot at forbruker dekker en egenandel. Forsikringsdekningen er normalt på f.t. mellom NOK 80.000,- og NOK 100.000,-.

Sameier og borettslag har normalt en tilsvarende forsikringsdekning på sin bygningsforsikring. Dekningssummen er her normalt høyere, normalt NOK 250.000,-.

Ytterligere informasjon om salærberegningen kan gis av den advokat som behandler saken.

Du vil, når vi har fått oversikt over hvilken bistand som ønskes, få en oppdragsbekreftelse som bekrefter at vi har påtatt oss oppdraget og med nærmere orientering om forutsetningene, våre betalingsrutiner etc.


Fastpris

Vi tilbyr fastpris på følgende saker:
  • Enkelt testamente- fra NOK 5.000,- inkl.mva
  • Enkel ektepakt- fra NOK 5.000,- inkl.mva
  • Enkel samboerkontrakt- fra NOK 5.000,- inkl.mva

For løpende oppdrag beregnes vårt salær på grunnlag av medgått tid, dersom ikke fastpris er skriftlig avtalt i oppdragsbekreftelsen eller annen avtale. Dette innebærer at alt arbeid som utføres i saken vil faktureres, herunder telefonsamtaler og e-post som

faktureres med minimum 15 minutter.

Timeprisen vil være avhengig av advokatens kunnskap og erfaring. I tillegg vil det bli lagt vekt på sakens vanskelighetsgrad og omfang, samt hvilke økonomiske interesser som er involvert og sakens utfall.

Privat

Vår timepris for advokattjenester til forbrukere vil normalt være:
  • Fra kr. 1.400,- til 2.000,- inkludert mva pr. time for arbeid utført av advokat/partner.
  • Fra kr. 1.300,- til 1.600,- inkludert mva pr. time for arbeid utført av advokatfullmektig.

Næring

For bedrifter er normalt vår timepris:
  • Fra kr. 1.400,- til 1.700,- pr. time for arbeid utført av advokat/partner.
  • Fra kr. 1.150,- til 1.500,- pr. time for arbeid utført av advokatfullmektig.

Alle priser er ekslusive 25% moms.

Kontakt oss på   416 50 500 eller   post@grandeco.no |  Kjellstadveien 5 3402 Lier Se kart og lag kjørerute »

Kopirett Advokatfirma Grande, Syvertsen & Co © 2014