Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner på alle stadier. Vi oppnår meget gode resultater for våre klienter i de sakene som går til domstolene.

Vi er opptatt av å yte god service og være tilgjengelige for deg!

Videre er vi opptatt av at du skal oppnå et best mulig resultat. For at du skal gjøre det, er det vår oppgave å gi deg en ærlig tilbakemelding om hvor god sak du har, herunder hvilke virkemidler som er mest velegnet for å få et best mulig resultat.

Vi har god erfaring med gjennomgang av saker, med etterfølgende samtaler med klienten, hvor vi i fellesskap blir enige om mål og virkemidler.

Ved bistand på et tidlig stadie i en sak, for eksempel før en kontrakt er inngått eller et generasjonsskifte er startet, kan vi bidra til å unngå uheldige eller mindre gunstige resultater. På den måten vil man i mange tilfeller spare penger, frustrasjon og tid på å benytte advokat.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg!

Kontakt oss på   416 50 500 eller   post@grandeco.no |  Kjellstadveien 5 3402 Lier Se kart og lag kjørerute »

Kopirett Advokatfirma Grande, Syvertsen & Co © 2014