Vi har spisskompetanse og lang erfaring med å tilby juridisk rådgivning og bistå privatpersoner i alle typer spørsmål og problemstillinger knyttet til privat eiendom. Vi er løsningsorienterte med fokus på å oppnå best resultat for våre klienter. I de tilfeller der saken ikke finner sin løsning på annen måte, oppnår vi meget gode resultater for våre klienter i domstolene.

Vi bistår mange privatpersoner som har opplevd at deres nye eller brukte bolig viser seg å være i dårligere stand enn forventet. Vi oppnår meget gode løsninger i disse sakene. Ofte er motparten et eierskifteforsikringsselskap.

Mange naboer krangler om høyden på trær og om plassering av garasjer, terrasser, busker og hekker. Vi har bistått i mange slike saker, og opplevd at naboene med vår hjelp av funnet frem til gode løsninger. Der det ikke har vært mulig har vi oppnådd gode løsninger i rettssystemet, enten ved mekling, eller ved dom avsagt av retten.

Håndverkere som snekkere, rørleggere, bilverksted etc vil de fleste i løpet av en periode ha befatning med. Der det oppstår uenigheter om pris eller kvalitet har vi ofte bistått både den private part, og den næringsdrivende. Disse sakene er velegnet for forhandlinger, og vi oppnår gode resultater for våre klienter i disse sakene. Advokat Syvertsen har med sin bakgrunn fra Forbrukerrådet særskilt god kompetanse innenfor dette saksfeltet.

Husleieloven regulerer rettigheter og plikter mellom utleier og leietaker, der et husrom leies. I denne typer saker kan det oppstå diskusjoner om oppregulering av leie, hvem som skal betale for påståtte skader, hva som er avtalt om oppsigelsesfrister osv. Dette er en type saker hvor vi jevnlig yter juridisk rådgivning.

Kontakt oss på   416 50 500 eller   post@grandeco.no |  Kjellstadveien 5 3402 Lier Se kart og lag kjørerute »

Kopirett Advokatfirma Grande, Syvertsen & Co © 2014